TJÄNSTER

Pension & Försäkring - Företag

TJÄNSTEPENSION

Equity Kapitalförvaltning arbetar aktivt inom pension och försäkring. Oavsett om du är företagare eller privatperson tar du del av vår spetskompetens inom detta område.

VILANDE BOLAG

Bolagsägare som har sitt företag i vila/träda enligt 5:25-reglerna kan ta ut det upparbetade kapitalet i bolaget till 25 procents beskattning efter fem år plus avyttringsåret. Detta gäller under förutsättning att ägaren har varit en passiv ägare och inte skapat vinstmedel i bolaget med eget arbete under fem år. Equity Kapitalförvaltning har en attraktiv lösning för förvaltning av bolagets kapital under den passiva perioden.

KASSAPLACERING

Att förvalta våra kunders företagskassa är en del av vår vardag. Vår modell med riskanalys och tillgångsallokering tillsammans med vår återkoppling ger alla förutsättningar för en lyckad kassaförvaltning. 

ÖVRIGA TJÄNSTER

Med noga utvalda samarbetspartners har vi ett brett utbud av övriga tjänster. Områden som berörs är skatt / juridik / testamente / skatteplanering / utlandsflytt / kompanjonsavtal / pensionspolicy etc.

Ett urval av våra leverantörer...